İsmet Korukoğlu – Temsilci

Özgür Ezel – İkinci Sekreter