Vekaletname (tek imza)
Vekaletname (iki imza veya fazlası)
Tasdik, Aslına uygunluk teyidi.

DİĞER HARÇLAR

YURT DIŞINDA DOĞUMLAR KÜTÜĞÜNE KAYIT
ÖLÜM KAYIT

PASAPORT HARÇLARI

PASAPORT(Diplomatik dahil)(32 Sayfa)..(5 yıl geçerli)

KAYIP TAHRİP PASAPORT

(Diplomatik dahil) (32 Sayfa).(5 yıl geçerli)
VISAS
KKTC YURTTAŞLIĞINA KABUL HARCI
LASSE PASSE
PASAPORT TESLİM HARCI
Bekarlık Belgesi (Evlenmek İçin Yapılan Müracaat)
KARAKTER BELGESİ

(2015 yılı harçları, 1 Şubat 2015 tarihinden itibaren Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir)